RiskPlan

RiskPlan

Ondernemen is risico’s nemen

Iedere ondernemer is het liefst met ondernemen bezig. Bij ondernemen hoort risico’s nemen, echter de praktijk leert dat niet iedere ondernemer alle risico’s goed in beeld heeft. Met RiskPlan helpen wij de ondernemer bij het in kaart brengen van deze risico’s. Gewoon, omdat het ook anders kan.

Waarom doen wij het anders?

Wij vinden dat het nemen van risico’s op een betere manier kan. Veel ondernemers brengen zakelijke verzekeringen bij verzekeraars onder, zonder eerst alle risico’s in kaart te hebben gebracht.

Wij doen dit anders. Wij bieden met RiskPlan een risicoanalyse aan, waarmee de ondernemer alle risico’s binnen zijn onderneming goed in beeld krijgt en van daaruit kan de ondernemer beslissen welke risico’s hij zelf wil en kan lopen en welke risico’s verzekerd moeten worden.

De kans is groot dat deze aanpak voordeliger is voor de ondernemer. Onnodige verzekeringen en dekkingen worden hiermee voorkomen en onbegrepen risico’s worden vooraf in kaart gebracht.

Wij bieden u het RiskPlan

Met onze andere aanpak helpen wij de ondernemer zijn bedrijfsrisico’s verantwoord te managen, zonder belang te hebben bij het verkopen van verzekeringen. Als u een verzekering nodig heeft, dan kunnen wij u daarbij helpen via het NettoPlan. En omdat wij bij de verkoop van een verzekering geen enkel financieel belang hebben, kunnen wij u ook daadwerkelijk onafhankelijk van dienst zijn.

Wat krijgt u met het RiskPlan?

Wanneer u gebruik maakt van ons RiskPlan, ontvangt u drie zaken:

  • Inventarisatie: in een persoonlijk gesprek inventariseren wij uw huidige risico’s;
  • Analyse: een overzicht van alle risico’s  die aanwezig (kunnen) zijn;
  • Rapport: een risicomanagementrapport met daarin aangegeven welke risico’s goed zijn geregeld en welke risico’s aandacht verdienen.

Wat moet u doen?

Profiteren van ons RiskPlan is eenvoudig. Bel ons voor een afspraak op (0547) 27 28 96 of vul het contactformulier in.